Studiedag 27 augusti 2021

Personalen på Höganäs förskola har studiedag fredag 27 augusti 2021

Förskolan har då stängt eftersom förskolan har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och fortbildning.

Skulle du vara i behov av omsorg för ditt barn någon av dessa datum så meddela rektor senast en månad i förväg.

14 januari 2021