Information till vårdnadshavare

Vi använder oss av heldagsintroduktion.

Under pandemin kan våra introduktioner se lite olika ut på förskolan. Detta beror på att vi vill begränsa smittspridning. Därför är det endast en vårdnadshavare per barn som som är på förskolan. Du och ditt barn är tillsammans med pedagoger och barn. Beroende på antalet introduktioner har du heldagar eller halvdagar. Då introduceras ni i vår verksamhet. 

Hur många dagar introduktionen tar ser olika ut för varje enskilt barn och familj och avgörs i samråd med varje vårdnadshavare, men räkna med att du som vårdnadshavare bör vara tillgänglig i minst två veckor.

Hur skapar vi en trygg relation till föräldrar och barn under introduktionen?

• Barnet lär känna den nya miljön tillsammans med en vuxen. Under introduktionen är det du som tar hand om ditt barn, som byter blöjor, klär på och av, äter och sover med barnet och så vidare.

• Vi pedagoger finns i er närhet och knyter under tiden kontakt med barnet.

• Du och ditt barn deltar i våra rutiner och aktiviteter.

• Ni lär känna oss alla på avdelningen samt de barn som redan går på förskolan.

• Efter ungefär 3 -5 dagar är barnet själv på förskolan mellan klockan 9 - 14.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Information till vårdnadshavare