Information till vårdnadshavare

Vi använder oss av heldagsintroduktion.

Du och ditt barn är tillsammans med pedagoger och barn mellan klockan 9.00 - 14.00 på förskolan. Då introduceras ni i vår verksamhet.

Hur skapar vi en trygg relation till föräldrar och barn under introduktionen?

• Barnet lär känna den nya miljön tillsammans med en vuxen. Under introduktionen är det du som tar hand om ditt barn, som byter blöjor, klär på och av, äter och sover med barnet och så vidare.

• Vi  finns i er närhet och knyter under tiden kontakt med barnet.

• Du och ditt barn deltar i våra rutiner och aktiviteter.

• Ni lär känna oss alla på avdelningen samt de barn som redan går på förskolan.

• Efter ungefär 3 -5 dagar är barnet själv på förskolan mellan klockan 9 - 14.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Information till vårdnadshavare