Forum för samråd

Vid varje förskola ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavarna. (Skoll. 2010:800 Kap 4 § 13)

Höganäs förskola har följande forum för föräldrasamverkan:

  • Vid den dagliga kontakten med föräldrarna vid lämning och hämtning av barnen.

  • Vi erbjuder ett utvecklingssamtal per läsår.

  • Vi bjuder in föräldrarna till föräldramöten, föräldrafika, Luciafirande och sommarfest.

  • Förskolan ger information genom informationsbrev via Unikum från barnets avdelning.

  • Förskoleråd vid större förändringar. Forum för dig som förälder att diskutera aktuella frågor kring vår verksamhet på förskolan. Till förskolerådet väljs inga representanter. Alla som är intresserade är välkomna att delta.

Här kan du läsa mera om Forum för samråd (PDF, 45 KB)

Uppdaterad: