Kvalitetscertifiering

Motivering:

  • Höganäs förskola har blivit certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem.
  • Höganäs förskola har skapat ett klimat där barnen stimuleras att lära av varandra.
  • Trygghet och trivsel samt engagerade pedagoger präglar förskolan.
  • Förskolan har ett väl utvecklat system av utvärderingar för barn, föräldrar och arbetslag.
  • Alla bidrar till att använda resurserna optimalt.
  • Förskolan har ett öppet och förtroendefullt samtalsklimat såväl internt som externt.

Qualis - kvalitetssäkringssystem

Den ger ledning och medarbetare ett tydligt svar på
var förskolan står och vilken väg den bör välja i den
fortsatta kvalitetsutvecklingen. 
Qualis-certifieringen ger en gemensam bild för ledning och medarbetare av
verksamhetens styrkor och förbättringsområden.
Den vänder sig inte bara till alla yrkesgrupper i förskolan utan även till barn och föräldrar.

Läs mer om Qualis

Uppdaterad: