Med vår förskolebuss Gullan tar vi oss ut på äventyr!                   

Barnen vistas utomhus i alla väder med mottot "kläder efter väder". Med naturen som bas bedrivs en verksamhet med fokus på natur, rörelse och kreativitet. Barnen lär sig om natur och miljö, där motorik och uthållighet utvecklas.

Vi tar vara på barnens intressen och det gör vi i både stora och mindre lärgrupper.

Vårt värdegrundsarbete pågår under hela dagen. Vi hjälper barnen att vara en bra kompis, att tolka sådant som händer i leken. Vi pedagoger använder oss av röstläge, rörelser, kroppshållning och minspel för att stötta barnen i värdegrundsarbetet.

På Gullan går de äldsta barnen på förskolan. Här arbetar förskolläraren Anne och barnskötarna Carina och Monia.

Välkommen till Gullan!

Följ Gullans äventyr på twitter

  

  

Uppdaterad: