Katthult

För oss pedagoger på Katthult är det viktigt att alla barn får uppleva att "jag kan!"      

Ett barn sätter i penslar och glasspinnar en lerklumpPå Katthult har vi en stimulerande lärmiljö med tydliga rum och hörnor för konstruktionslek, matematik, vila, läs- och skriv, drama och dans.

På avdelningen Katthult finns barn i åldrarna 1 - 4 år. Här arbetar förskollärarna Leni och Madelene och barnskötarna Madeleine, Nathalie.

Välkommen till Katthult!

Uppdaterad: