Mattisborgen

Barnen har målat en regnbåge som de har satt upp handavtryck på

På Mattisborgen arbetar vi i lärgrupper tre dagar i veckan. Det innebär att barnen delas in i mindre grupper under dagen där vi arbetar projektinriktat med olika projekt efter barnens intressen.

En dag i veckan har vi gymnastik då lämnar vi förskolan och går iväg till en närliggande gymnastiklokal. Genom gymnastiken övar barnen bland annat sin grovmotorik, koordination samt samarbete med varandra.

Vi lägger stor vikt på varje barns kompetens. Självständighet är något som vi uppmuntrar och övar på.

På avdelningen Mattisborgen finns de äldsta barnen på förskolan. Här arbetar förskollärarna Caroline, Yvonne och barnskötaren Jennica.

Välkommen till Mattisborgen!

 

Uppdaterad: