Villa Villekulla

Två rockringar som rullar ner för kullen på förskolegården

Här är leken viktig och med hjälp av den undersöker vi jaget, känslor, samspel, språk, matematik, naturvetenskap och teknik tillsammans!                                        

Dagarna på Villa Villekulla erbjuder aktiviteter och lek inne och ute. Både på vår gård och i vårt närområde när vi går på utflykter.

På tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi projektarbete där barnen är indelade i mindre lärgrupper när vi arbetar med projektet.

Projektet utgår från barngruppens intressen. Under projektets gång arbetar vi mycket med IKT (informations och kommunikationsteknologi) och andra estetiska uttrycksformer. 

På avdelningen Villa Villekulla finns barn i åldern
1 - 4 år. Här arbetar förskolläraren Magnus och barnskötarna Maria och Linn.

Välkomment till Villa Villekulla!

Uppdaterad: