Lärgrupper

På vår förskola arbetar alla avdelningar med projekt. Att arbeta med projekt innebär att vi under en längre eller kortare tid arbetar med fokus på ett visst område.

Flera barn står runt en balja och har tidningspapper i botten på baljan och ett barn blåser i baljan med en hårfönI våra projekt arbetar vi i mindre lärgrupper. Barnens intressen, nyfikenhet och frågor styr hur projektet utvecklas. Vi strävar efter att vara medforskande pedagoger som stöttar, inspirerar och utmanar barnens teorier och utforskande.

Genom pedagogiska dokumentationer och reflektioner kan både barn, pedagoger och vårdnadshavare följa projektets gång och barnens lärprocesser.

27 januari 2016