Lärmiljöer

Barn är kompetenta och de blir sitt bästa jag i en utmanande och stimulerande miljö. Vi vill erbjuda miljöer och material som utmanar, inspirerar och lockar till nyfikenhet att utforska omvärlden

Två barn utforskar olika bilder av formar som projiceras på en väggVi vill erbjuda alternativ till de material och leksaker som oftast finns i hemmet.

Vi erbjuder olika miljöer för:

  • Bygg och konstruktion.
  • Ljud, dans, musik och drama.
  • Ljus, naturventenskap och utforskande.
  • Ateljé/verkstad.
  • Sand och vatten.
  • Språk och IT.
  • Rum för avskiljdhet, eftertanke, reflektion, vila, läsa
27 januari 2016