Information till studenter

Vi tar emot studenter på vår förskola!

Vi vill börja med att hälsa dig som är student och ska göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss varmt välkommen!

Det är Kerstin Sandén som är VFU-samordnare för vårt område.

Kontakta din Lokala lärarutbildare, LLU, så snart som möjligt så att vi kan bestämma tid för vår första träff.

Vår lokala Lärarutbildare
Kerstin Sandén telefonnummer: 018 - 727 75 76Uppdaterad: