Information till studenter

Vi tar emot studenter på vår förskola!

Vi vill börja med att hälsa dig som är student och ska göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss varmt välkommen!

Det är Magdalena Trenser som är VFU-samordnare för vårt område.

Kontakta din Lokala lärarutbildare, LLU, så snart som möjligt så att vi kan bestämma tid för vår första träff.

Vår lokala Lärarutbildare
Magdalena Trenser telefonnummer: 018 - 727 63 93

 

Uppdaterad: