Välkommen till Höganäs förskola

Vi har fyra avdelningar med barn i åldern 1 - 4 år och en avdelning på förskolan med barn i 4 - 5 års åldern, samt en förskolebuss med barn i 4 - 5 års åldern.

Ett barn står i lekhuset på förskolegården

De äldsta barnen använder vår förskolebuss Gullan för att ta sig till spännande miljöer. De åker bland annat till Hammarskog och Fjällnora.

Här på Höganäs har vi pedagoger en stark tilltro till att alla barn KAN. Vi vill stärka alla barns tro på sig själva och sin egen förmåga.

Höganäs förskola är Grön flagg certifierad.

Förskolan har en stor gård med både dunge och grillplats.

Maten lagas i vårt eget kök.

Välkomna till oss!

Uppdaterad: