Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Elisabeth Olsson och nås på telefonnummer 018 - 727 51 03.

6 april 2018