Höganäs förskolas ställningstagande

Vi på Höganäs förskola tar ställning för:
• att alla barn ska få vara sitt bästa jag och bli respekterad för den barnet är

• det kompetenta barnet, och vi ser barns olika kompetenser som en tillgång som berikar

• att alla barn ska känna delaktighet och inflytande över verksamhetens innehåll och sitt eget lärande

• att alla barn ska få möta ett lustfyllt lärande i en trygg, tillåtande och utmanande lärmiljö

• att vi tillsammans främjar en hållbar framtid genom att värna om varandra, vårt material och miljön

 

Uppdaterad: