Vår värdegrund

Vår värdegrund ligger till grund för vårt dagliga arbete med barnen. 

  • Vi visar respekt och vi bryr oss om varandra.
  • Vi hjälper varandra och vi lär varandra nya saker.
  • Vi får tycka olika och vi lyssnar på varandra.
  • Vi är alla olika och vi är alla lika värdefulla.
  • Vi tar hand om varandra och vår förskola.
Uppdaterad: